Köy Kızı Şehirli Erkek İstiyor

Bilimsel Yaklaşım

Köy Kızı Şehirli Erkek İstiyor

gte mso 10]>

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma köyde büyümüş ve evlilik çağına gelmiş kızların, hayatlarının geri kalanının şehirde geçirmek için kendisini köyden kurtaracak birinin evlilik teklifine evet dediğini ortaya koydu.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nce yapılan bir araştırmanın, köyde büyümüş ve evlilik çağına gelmiş kızların köyden kurtulmak ve hayatlarının geri kalan bölümünü şehirlerde geçirmek amacıyla evlilik yaptıklarını ortaya koyduğu bildirildi.


OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Samsun’a bağlı köyleri kapsayan ve göç olgusuyla ilgili bir çalışmada, genç kızların evlilik yoluyla köyden göç etmeleriyle ilgili de veri toplandığını belirtti.


Sözkonusu çalışmada elde edilen verilerin, genç kızların kırsal hayat tarzı yerine kentsel hayat tarzını tercih etmeleri sonucu, bilerek veya bilmeyerek sırf köyden kurtulmak ve göç etmiş olmak için evlilik kurumunu bir göç aracı olarak kullandıklarını ortaya koyduğunu anlatan Yılmaz, araştırma kapsamındaki yerleşim birimlerinde evlenen genç kızların sadece yüzde 18’inin gelin olarak bulunduğu köyde kaldığını, yüzde 82’sinin ise kentlere gelin olarak gittiğinin belirlendiğini kaydetti.


Genç kızların evleneceği kişiyi, ”kendisini köyden kurtaracak bir kişi” olarak gördüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: ”Köyde doğup büyüyen genç kızlar, köyde kaldıkları takdirde anneleri gibi sabah erkenden kalkacak inekleri sağacak, yazın onları meraya salacak, kış mevsiminde ahırlarda yemlerini verecek, sonra ev işlerini yapacak, bağ bahçe işlerini sürdürecek, su taşıyacak, yakacak temin edecek, çocuk büyütecek, ücretsiz aile isçisi olarak yaptığı bu isler karşılığında belli bir geliri olmayacak. Her zaman eşi veya onun ailesine muhtaç olacak. Kendisinden önce İstanbul’a gelin gitmiş arkadaşlarına veya ablalarına baktığında ise gördüğü manzara çok daha farklı. Tüm bu süreci göz önüne alan köydeki genç kızlar, köyden birisiyle kesinlikle evlenmeyi düşünmemektedir. Bu nedenle de kendisini köyden kurtaracak birinin evlilik teklifine evet demektedir.”


Bu kararda, köylerdeki eğitim sürecine katılımın artması, televizyon, genç kızların kırsal kesimin dışında kalan dünyadan daha fazla haberdar olmaları gibi etkenlerin de katkı sağladığını belirten Yılmaz, ”Köylerdeki eğitim sürecine katılımın artması, televizyonun etkisi ve dünyadan daha fazla haberdar olmaları genç kızları kır ile kent arasında bir tercihe zorlamış, bu durum onların kentler lehine karar vermeleri sonucunu doğurmuştur” dedi.


EN TEMEL NEDEN TÜKETİM MALLARINA ULAŞMA İSTEĞİ
Yılmaz, genç kızların kentlere göç etmek istemelerinin en temel nedenlerinden birinin arzu ettikleri tüketim mallarına özgürce sahip olma ve kullanabilme isteğinin de önemli olduğunu vurguladı.


Ayrıca ”çocuklarını daha iyi okullara gönderebilme, onları ancak kentte okutup adam edebileceğini düşünme, kentlerin köylerden daha yüksek yaşam standardına sahip olması” gibi nedenlerin de köyden ayrılmalarda önemli etkenlerden olduğu belirten Yılmaz, yaptıkları çalışmanın tüm bunları ortaya koyduğunu söyledi. Cevdet, yaklaşık bir yıl süren araştırmada, bölümde okuyup kırsaldaki evlerinde yaşayan öğrencilerden anketör olarak faydalanıldığını da bildirdi.

Anadolu Ajansı

{jcomments on}

 

[Toplam:5    Ortalama:4.2/5]

Bir cevap yazın

Single Sign On provided by vBSSO